ewolucyjna

Encyklopedia PWN

Włoska Partia Komunistyczna (WPK), wł. Partito Comunista Italiano (PCI),
wł. partia polit. 1921–91;
wtórouste, wtórogębe, wtórnogębowce, Deuterostomia,
jedna z dwóch, oprócz pierwoustych, linii ewolucyjnych wielokomórkowych zwierząt trójwarstwowych (Triploblastica) i dwubocznie symetrycznych (Bilateralia), u których pierwotny otwór gębowy (pragęba, blastoporus) przekształca się u dorosłego zwierzęcia w otwór odbytowy, a otwór gębowy powstaje wtórnie na przeciwległym biegunie ciała;
zool. dwuwarstwowy twór powstający w czasie rozwoju owodniowców z węzła zarodkowego;
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia