pierwouste
 
Encyklopedia PWN
pierwouste, pierwogębe, pragębowce, Prostomia,
jedna z 2, oprócz wtóroustych, linii ewolucyjnych wielokomórkowych zwierząt trójwarstwowych (Triploblastica) i dwubocznie symetrycznych (Bilateralia), u których definitywny otwór gębowy dorosłego zwierzęcia powstaje z pragęby;
grupa niejednolita w sensie ewolucyjnym, o niewyjaśnionej do końca filogenezie; do pierwoustych zalicza się: płazińce, wstężnice, wrotki, nicienie, kolcogłowy, pierścienice, niezmogowce, sikwiaki, szczetnice, stawonogi, pazurnice, niesporczaki, mięczaki, mszywioły, ramienionogi i niektóre inne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia