nicienie
 
Encyklopedia PWN
nicienie, Nematoda,
typ bezkręgowców; opisano ok. 10 tysięcy gatunków;
żyją w glebie, tkankach roślinnych i zwierzęcych, wodach słodkich i słonych; większość prowadzi wolno żyjący tryb życia; zwierzęta cylindrycznego kształtu posiadające pseudocelomę (pierwotna jama ciała) wypełnioną płynem; długość ciała dorosłych nicieni od 1 mm do 8 m (większość mniejsza niż 10 cm); ciało pokryte kilkuwarstwową kutikulą przepuszczalną tylko dla małych związków i niestanowiącą drogi zdobywania pożywienia; narządy zmysłów słabo rozwinięte (brodawki, szczecinki, u form wolno żyjących niekiedy plamki oczne); układ pokarmowy jest zbudowany z torebki gębowej, silnie umięśnionej gardzieli, jelita środkowego i tylnego kończącego się odbytem; układ wydalniczy najczęściej składa się z gruczołu wydalniczego i systemu przewodów ułożonych po bokach ciała; układ nerwowy składa się z obrączki obejmującej gardziel, pni podłużnych i nerwów bocznych; nicienie są najczęściej rozdzielnopłciowe, o wyraźnym dymorfizmie płciowym; w rozwoju występuje stadium larwy; żywią się szczątkami organicznymi, pokarmem roślinnym, rzadko drapieżne, liczne są pasożytami roślin (np. mątwiki, węgorki) i zwierząt, także człowieka (np. filarie, glisty, owsiki, włosień).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia