płazińce
 
Encyklopedia PWN
płazińce, robaki płaskie, Platyhelminthes,
typ zwierząt bezkręgowych obejmujący: wirki, przywry, skrzelowce (Monogenea) i tasiemce;
ciało wydłużone, spłaszczone grzbieto-brzusznie; ścianę ciała stanowi wór skórno-mięśniowy; brak jamy ciała, narządy wewnętrzne leżą w gąbczastej masie (parenchymie); przewód pokarmowy kończy się ślepo (nie ma otworu odbytowego) lub go brak (np. u tasiemców); brak układu oddechowego i krążenia; układ wydalniczy protonefrydialny; w większości obojnaki o dużej rozrodczości; rozwój najczęściej z przeobrażeniem; formy wolno żyjące (wirki) lub pasożyty (przywry, skrzelowce, tasiemce).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia