ewolucyjna

Encyklopedia PWN

pol. partia chrześc.-demokr. na Górnym Śląsku;
Cope’a reguła
[r. koupa],
biol. dwie prawidłowości ewolucyjne:
Czerski Jan, ur. 3 V 1845, Swolna (gubernia witebska), zm. 25 VI 1892, pn.-wsch. Syberia,
geolog, paleontolog i geograf; wybitny badacz Syberii.
Darwin
[dạ:ruın]
Charles Robert Wymowa, ur. 12 II 1809, Shrewsbury, zm. 19 IV 1882, Down (Downe),
przyrodnik angielski, twórca teorii ewolucji biologicznej, zwanej od jego nazwiska darwinizmem.
proces przeobrażeń systemu politycznego w kierunku rozszerzenia politycznego uczestnictwa obywateli w działalności danego państwa;
diachronia
[gr.],
językozn. wzajemny stosunek 2 lub więcej stanów ewolucyjnych języka, z których późniejsze stanowią postacie rozwojowe wcześniejszych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia