Cope’a reguła
 
Encyklopedia PWN
Cope’a reguła
[r. koupa],
biol. dwie prawidłowości ewolucyjne:
1) tzw. prawo niewyspecjalizowanych (1867), głoszące, że tylko szczepy silnie zgeneralizowane, o niewielkiej specjalizacji ekologicznej, mogą stanowić grupy wyjściowe dla ewolucji prowadzącej do wzrostu zróżnicowania taksonomicznego i morfologicznego; 2) zasada, zwana też regułą Dépéreta lub Gaudry’ego, głosząca, że w rozwoju filogenetycznym (filogeneza) następuje stopniowy wzrost ogólnych rozmiarów ciała organizmów, a także allometryczny (allometria) wzrost różnych narządów, w tym szczególnie tzw. drugorzędowych cech płciowych (np. poroża u kopytnych); zasada ta łączy się z pierwszą, gdyż jednym z przejawów specjalizacji jest właśnie wzrost rozmiarów ciała, co sprawia, że formy ancestralne dla danej grupy są często drobnych rozmiarów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia