demokratyzacja
 
Encyklopedia PWN
demokratyzacja
[gr.],
proces przeobrażeń systemu politycznego w kierunku rozszerzenia politycznego uczestnictwa obywateli w działalności danego państwa;
w węższym — proces przechodzenia od ustroju niedemokratycznego do demokratycznego i dotyczy demokracji określanych mianem „młodych”, i to zarówno tych, które odrzuciły systemy totalitarne, jak kraje Europy Środkowowschodniej, jak i tych, które odrzuciły systemy autorytarne, jak Portugalia lub Chile; demokratyzacja może się rozpocząć w rezultacie zmiany ewolucyjnej lub rewolucyjnej, chociaż w ostatnich 2 dekadach XX w. wystąpiło nowe zjawisko — zmiana na pograniczu reformy i rewolucji, określona przez T.Gartona Asha terminem „refolucja”; demokratyzacja przebiega na 3 poziomach: instytucjonalnym lub formalnym, prawno-społecznym oraz mentalności.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia