ewolucyjna

Encyklopedia PWN

Haeckel
[hekl]
Ernst Heinrich Wymowa, ur. 16 II 1834, Poczdam, zm. 9 VIII 1919, Jena,
niemiecki zoolog, ewolucjonista i filozof.
biol. zachowania się różnych spokrewnionych gat. zwierząt (także człowieka) mające podobne podłoże ewolucyjne.
makroewolucja
[gr.-łac.],
biol. niejednoznaczny termin oznaczający zazwyczaj zespół procesów ewolucyjnych zachodzących powyżej szczebla gatunkowego i populacyjnego; szerzej: wszelkie ponadgatunkowe i wielkoskalowe procesy i trendy ewolucyjne;
nauka badająca budowę wewn. i zewn. organizmów zwierzęcych w rozwoju rodowym (m.z. ewolucyjna), osobniczym i u postaci dojrzałych;
parazytologia
[gr. parásitos ‘współbiesiadnik’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się badaniem pasożytów i zjawisk pasożytnictwa oraz wyjaśnianiem mechanizmów interakcji zachodzących w układzie pasożyt–żywiciel;
pierwouste, pierwogębe, pragębowce, Prostomia,
jedna z 2, oprócz wtóroustych, linii ewolucyjnych wielokomórkowych zwierząt trójwarstwowych (Triploblastica) i dwubocznie symetrycznych (Bilateralia), u których definitywny otwór gębowy dorosłego zwierzęcia powstaje z pragęby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia