makroewolucja
 
Encyklopedia PWN
makroewolucja
[gr.-łac.],
biol. niejednoznaczny termin oznaczający zazwyczaj zespół procesów ewolucyjnych zachodzących powyżej szczebla gatunkowego i populacyjnego; szerzej: wszelkie ponadgatunkowe i wielkoskalowe procesy i trendy ewolucyjne;
makroewolucja stanowi uzupełnienie mikroewolucji, a więc procesów zachodzących wewnątrz gat., związanych ze zmianami częstości genów (alleli) i prowadzących do powstawania nowych odmian i podgatunków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia