mikroewolucja
 
Encyklopedia PWN
mikroewolucja
[gr.-łac.],
biol. obserwowane wewnątrz populacji i gat. zjawiska ewolucji organizmów, które zwykle prowadzą do ich przystosowania do środowiska, a czasami do powstania nowych odmian i podgat. lub gatunków;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia