ewolucyjna

Encyklopedia PWN

punktualizm
[łac.],
biol. teoria specjacji i, szerzej, procesów ewolucyjnych, sformułowana 1972 przez N. Eldredge’a i S.J. Goulda w reakcji na gradualizm, który większość zmian ewolucyjnych przypisywał ewolucji filetycznej.
specjacja
[ang. < łac.],
biol. proces powstawania nowych gatunków biologicznych, a w konsekwencji nowych linii ewolucyjnych;
amonity, Ammonoidea,
wymarłe morskie głowonogi o zewnętrznej, perłowej muszli, podzielonej wewnątrz przegrodami na komory powietrzne, podobnie jak u łodzików;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
archeony, archeowce, archeany, archebakterie, Archaea,
organizmy zaliczane tradycyjnie wraz z eubakteriami (bakteriami właściwymi, Eubacteria) do prokariontów;
atawizm
[łac. atavus ‘przodek’],
biol. regresja ewolucyjna, zjawisko pojawiania się cech normalnie nieobecnych u danych organizmów, ale istniejących u ich bardzo odległych przodków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia