ewolucyjna

Encyklopedia PWN

biol. pierwszy całościowy, naukowy system ewolucyjny stworzony przez francuskiego biologa J.B. de Monet de Lamarcka (Filozofia zoologii 1809, wydanie polskie 1960).
neoinstytucjonalizm
[gr.-łac.],
ekon. nurt ekonomii ewolucyjnej, nawiązujący do instytucjonalizmu;
Orbeli Leon A., ur. 7 VII 1882, Erywań, zm. 9 XII 1958, Leningrad (ob. Petersburg),
fizjolog rosyjski;
pedomorfoza
[gr.],
biol. przemiana ewolucyjna, prowadząca do zachowania przez dojrzały płciowo organizm cech właściwych dla młodocianych stadiów rozwojowych jego przodków ewolucyjnych;
Popper Sir Karl Raimund Wymowa, ur. 28 VII 1902, Wiedeń, zm. 17 IX 1994, Londyn,
brytyjski filozof, logik i teoretyk nauki, zaliczany do najwybitniejszych filozofów XX w..
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia