atawizm
 
Encyklopedia PWN
atawizm
[łac. atavus ‘przodek’],
biol. regresja ewolucyjna, zjawisko pojawiania się cech normalnie nieobecnych u danych organizmów, ale istniejących u ich bardzo odległych przodków;
atawizmem u człowieka jest np. nadmierne owłosienie ciała, wystąpienie nadliczbowych sutek, zewn. ogona — cech występujących przejściowo w rozwoju zarodkowym, następnie najczęściej zanikających.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia