elementem neutralnym

Encyklopedia PWN

krystal. pojęcie występujące w jednej z tzw. uogólnionych teorii symetrii;
mat. pojęcie zdefiniowane dla dowolnej grupy G, z elementem neutralnym e, i dowolnego zbioru X jako przyporządkowanie każdemu elementowi grupy g przekształcenia zbioru X na siebie (dz.g. G na zbiorze X) w taki sposób, by były spełnione warunki: e(x) = x oraz (gh)(x) = g(h(x)) dla dowolnych xX, g, hG;
Gray
[greı]
Terence, ur. 15 IX 1895, Felixtowe, zm. 1987,
ang. scenograf, aktor;
mat. dla homomorfizmu f: G → H — zbiór wszystkich elementów g ∈ G, których obrazem jest element neutralny w H (homomorfizm, neutralny element działania); oznaczane Ker f;
mat. termin teorii układów dynamicznych, spotykany także w zagadnieniach wywodzących się z teorii równań różniczkowych zwyczajnych, mechaniki, geometrii różniczkowej i in.
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia