ekologiczna

Encyklopedia PWN

Stephenson
[stị:wnsən]
George Wymowa, ur. 9 VI 1781, Wylam k. Newcastle upon Tyne, zm. 12 VIII 1848, Tapton House (Chesterfield),
angielski mechanik wynalazca, pionier kolei publicznej.
symbioza
[gr. symbíōsis ‘współżycie’],
ekol. stałe lub czasowe współżycie 2 różnych gatunków (symbiontów) zwierząt, zwierzęcia i rośliny lub 2 gatunków roślin, korzystne, a często nieodzowne, dla jednego lub dla obu partnerów;
ekol. gatunki występujące na danym obszarze geograficznym pod postacią istotnie różniących się osobników, grup lub populacji;
sympatryczność
[gr.-łac.],
biol. występowanie 2 lub więcej ras geograficznych tego samego gatunku albo 2 gatunków tego samego rodzaju w różnych siedliskach lub niszach ekologicznych tego samego obszaru.
synuzjum
[gr.],
ekol. część (element) fitocenozy utworzony przez zespół roślin o podobnych wymaganiach środowiskowych i podobnej formie życiowej, zajmujące tę samą niszę ekologiczną;
termin, którego treść ulegała wielowiekowej ewolucji: w starożytnej Grecji określano nim rozmowy myślicieli z uczniami na dowolne tematy, a także miejsce nauczania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia