ekologiczna

Encyklopedia PWN

Szwarc-Bronikowski Stanisław ur. 1 III 1917, Górki (k. Klimontowa), zm. 8 I 2010, Warszawa,
reżyser i operator filmowy, dziennikarz;
ekol., biol. ogół czynników abiotycznych i biotycznych bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego gatunku lub jego populacji a także warunki stwarzane przez same organizmy;
Światowa Unia Ochrony Przyrody, ang. The World Conservation Union, do 1990 International Union for Conservation of Nature (IUCN, wcześniej Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów),
ekol. międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody i zasobów naturalnych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego, założona 5 X 1948;
okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Trojepolski Gawriił N., ur. 29 XI 1905, Nowospasskoje (gubernia tambowska), zm. VII 1995, Woroneż,
pisarz rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia