ekologiczna

Encyklopedia PWN

okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Trojepolski Gawriił N., ur. 29 XI 1905, Nowospasskoje (gubernia tambowska), zm. VII 1995, Woroneż,
pisarz rosyjski;
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery kenozoicznej, trwający od ok. 65 do 1,8 mln lat temu (według niektórych poglądów — do 2,5 mln lat temu); także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tym okresie.
Wołoszyńska Jadwiga, ur. 5 IV 1882, Nadwórna k. Stanisławowa (ob. na Ukrainie), zm. 30 VIII 1951, Kraków,
hydrobiolog, fykolog;
wskaźnikowe organizmy, bioindykatory, biowskaźniki,
ekol. organizmy o wąskiej amplitudzie ekologicznej, wrażliwe na nadmiar lub brak określonego składnika w siedlisku lub zdolne do akumulowania substancji toksycznej (tzw. wskaźnikowe organizmy akumulujące);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia