ekologiczna

Encyklopedia PWN

pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery kenozoicznej, trwający od ok. 65 do 1,8 mln lat temu (według niektórych poglądów — do 2,5 mln lat temu); także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tym okresie.
Vassal Jean-Philippe, ur. 22 II 1954, Casablanca,
francuski architekt;
Wołoszyńska Jadwiga, ur. 5 IV 1882, Nadwórna k. Stanisławowa (ob. na Ukrainie), zm. 30 VIII 1951, Kraków,
hydrobiolog, fykolog;
wskaźnikowe organizmy, bioindykatory, biowskaźniki,
ekol. organizmy o wąskiej amplitudzie ekologicznej, wrażliwe na nadmiar lub brak określonego składnika w siedlisku lub zdolne do akumulowania substancji toksycznej (tzw. wskaźnikowe organizmy akumulujące);
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.
biol. proces zmniejszania się liczebności wszystkich populacji prowadzący do wygaśnięcia poszczególnych gatunków i złożonych z nich większych grup (czyli wyższych taksonów).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia