ekologiczna

Encyklopedia PWN

raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta,
rozwój zrównoważony, ang. sustainable development, rozwój trwały,
termin oznaczający rozwój społ.-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom.
ruch państw niezaangażowanych, ang. non-aligment mouvement,
luźna formacja polit. państw, zw. państwami niezaangażowanymi, które łączy realizowana przez nie polityka niezaangażowania;
okręg występowania i wydobycia węgla kamiennego w południowej Polsce, na Płaskowyżu Rybnickim, na południowym zachodzie woj. śląskiego;
Saksonia, Sachsen Wymowa,
kraj związkowy (od 1990) we wschodniej części Niemiec, graniczy z Polską i Czechami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia