Rybnicki Okręg Węglowy
 
Encyklopedia PWN
Rybnicki Okręg Węglowy (ROW),
okręg występowania i wydobycia węgla kamiennego w południowej Polsce, na Płaskowyżu Rybnickim, na południowym zachodzie woj. śląskiego;
pow. ok. 1,3 tys. km2; zasoby węgla kam. (gł. gazowo-koksowego) szacuje się na ok. 13,5 mld t, soli kam. na 3 mld t; podstawą przemysłu ROW jest wydobycie węgla kam.; od pocz. lat 90. XX w. trwa powolny proces restrukturyzacji przemysłu wydobywczego, połączony z likwidacją części kopalń, spadkiem wydobycia i zatrudnienia; ponadto rozwinięty przemysł maszyn. i metal. (Rybnik), chem. (Knurów), koksowniczy, materiałów budowlanych (m.in. fabryki domów); 1972 uruchomiono elektrownię cieplną Rybnik o mocy 1600 MW; region zagrożenia ekologicznego. — Górnictwo węgla kamiennego przyczyniło się do przekształcenia środowiska przyr., m.in.: występują rozległe hałdy przem., w tym jedna z największych w Europie hałda stożkowa w Rydułtowach, wyrobiska i zapadliska; częste są tąpnięcia gruntu; w Jastrzębiu Zdroju zanikły wody mineralne, co doprowadziło do zaprzestania działalności uzdrowiska. Główne ośr. przem. i usługowe okręgu: Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia