dodatnia

Encyklopedia PWN

elektroliza
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, lýsis ‘rozłożenie’],
podstawowy proces elektrochemiczny polegający na chemicznej przemianie składników elektrolitu (a często i materiału elektrod), przebiegającej na elektrodach pod wpływem przepływu prądu elektrycznego;
emocja
[łac. emovere ‘poruszać’],
psychol. we współczesnej psychologii system obejmujący uczucia, uznawane za składnik subiektywny, pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmiany zachowania.
fonotaksja
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, táxis ‘układ’, ‘porządek’],
biol. reakcja taktyczna (taksje) ustawienia ciała lub zorientowanie toru ruchu zwierzęcia pod określonym kątem względem kierunkowego bodźca dźwiękowego;
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
fototaksja
[gr.],
bot. reakcja ruchowa fotosyntetyzujących organizmów roślin niższych lub fotosyntetyzujących organelli roślinnych na kierunkowy bodziec świetlny (jedna z taksji);
biol. wrodzone reakcje odruchowe organizmów roślinnych i zwierzęcych wywoływane przez bodźce fotyczne (bez względu na źródło i charakter bodźca świetlnego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia