fotyczne reakcje
 
Encyklopedia PWN
fotyczne reakcje,
biol. wrodzone reakcje odruchowe organizmów roślinnych i zwierzęcych wywoływane przez bodźce fotyczne (bez względu na źródło i charakter bodźca świetlnego);
do reakcji fotycznych zalicza się odpowiednio: fotonastię, foto- i chromokinezy oraz chromo- i fototaksje; ponadto należą tu również reakcji fotycznych narządów, jak obrót pędu rośliny albo chloroplastu względem światła, czyli fotostropizm; biol. rola reakcji fotycznych jest różnorodna, np. służą trafianiu do fotycznego preferendum etologicznego (fotokineza), bywają mechanizmami zapewniającymi zachowanie właściwego położenia w przestrzeni (dodatnia fototaksja współdziająca z geotaksją); gdy zaś wejdą w skład odpowiednich instynktów, tzn. zostaną poddane sterowaniu popędowemu, pozwalają na ukrycie się, znalezienie wyjścia z pułapki albo dogonienie ofiary, służą więc realizacji homeostazy osobnika; kierując samca za samicą (fototeloelazja) służy także zachowaniu gatunku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia