ekologiczne optimum
 
Encyklopedia PWN
ekologiczne optimum,
wąski zakres abiotycznych (wilgotność, temperatura, zasolenie, promieniowanie słoneczne i in.) i biotycznych warunków środowiskowych, w których dana populacja odznacza się najmniejszą śmiertelnością i najwyższą rozrodczością;
optimum ekologiczne nie musi się pokrywać z optimum fizjologicznym danego gatunku, z powodu oddziaływania w przyrodzie czynników biotycznych, takich jak konkurencja i drapieżnictwo.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia