dodatnia

Encyklopedia PWN

akumulator elektr., w którym elektrodą dodatnią (katodą) jest tlenek ołowiu(IV) PbO2 osadzony na ołowiu, ujemną (anodą) ołów metaliczny Pb, a elektrolitem — 20–30-procentowy roztwór kwasu siarkowego (akumulator kwasowy).
chemotaksja
[gr.],
biol. ruch drobnych i niewielkich organizmów (bakterii, okrzemek, jednokomórkowych glonów, pierwotniaków, robaków, stawonogów itp.), a także wolnych komórek (jak pływki roślin niższych, plemniki, leukocyty) ukierunkowany gradientem czynnika chem. w środowisku;
telekom. rodzaj aparatu telegraficznego drukującego, o działaniu arytmicznym (systemu start–stop);
relatywistyczne równanie falowe opisujące cząstki elementarne o spinie 1/2 (np. elektron, mion) zgodnie z prawami mechaniki kwantowej i teorii względności.
elektrofiltr
[gr.-łac.],
odpylacz elektrostatyczny, filtr elektrostatyczny, odpylacz Cottrella, precypitator elektrostatyczny,
aparat do usuwania z gazu, zwykle powietrza, cząstek (pyłów, kropli) przez ich przyciąganie w polu elektr. do powierzchni osadczej.
jedno ze zjawisk elektrokinetycznych polegające na poruszaniu się naładowanych cząstek (makrocząsteczek lub cząstek koloidowych w nieruchomym ośrodku rozpraszającym albo jonów w roztworze wewnątrz kapilary) pod wpływem pola elektrycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia