czasowe

Encyklopedia PWN

bomba
[wł. < gr.]:
archeol. Według klasycznego podziału pradziejów, mającego źródła w XIX-wiecznej koncepcji duńskiego badacza Ch. Thomsena, epoka następująca po epoce kamienia a poprzedzająca epokę żelaza.
ośrodek pracy twórczej rzeźbiarzy, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju rzeźby pol. oraz jej upowszechnianie w kraju i za granicą;
filoz. w systemach filoz. i rel. drugi, oprócz duszy, element tworzący człowieka.
Dąbrowska Maria, ur. 6 X 1889, Russów k. Kalisza, zm. 19 V 1965, Warszawa,
pisarka i publicystka, autorka Nocy i dni i Dzienników.
diapauza
[gr.],
czasowe zwolnienie procesów rozwoju organizmu (np. wzrostu, rozmnażania) u stawonogów (gł. owadów), najczęściej spowodowane przez czynniki fiz., takie jak zmiana oświetlenia, temperatury otoczenia, wilgotności podłoża; umożliwia przetrwanie niekorzystnych warunków klimatycznych (chłodu, suszy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia