czasowe

Encyklopedia PWN

przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
Benedykt XIII, Pedro de Luna, ur. 1328, zm. 1423,
antypapież od 1394;
beneficjum
[łac., ‘dobrodziejstwo’],
w prawie kanonicznym 1917–83 urząd kościelny z należącymi doń stałymi dochodami;
właściwość układu fiz. charakteryzująca jego podatność na zmiany stanu pod wpływem czynników zewnętrznych.
biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia