czasowe

Encyklopedia PWN

emigracja
[łac. emigratio ‘wyprowadzenie się’],
wychodźstwo,
ruch wędrówkowy (odpływ) ludności poza granice określonego terytorium;
Fellini Federico, ur. 20 I 1920, Rimini, zm. 31 X 1993, Rzym,
włoski reżyser i scenarzysta filmowy; jeden z najwybitniejszych twórców kina światowego; mistrz filmu autorskiego;
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
uogólnione równanie dyfuzji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia