cykl

Encyklopedia PWN

Calvina-Bensona cykl, cykl Calvina,
ciąg reakcji zachodzący u roślin, polegający na przekształcaniu dwutlenku węgla w glukozę w ciemnej fazie fotosyntezy;
mocznikowy cykl Krebsa, cykl mocznikowy, cykl ornitynowy,
kołowy ciąg reakcji enzymatycznych u zwierząt, prowadzi do wytworzenia nietoksycznego mocznika (H2NCONH2) z ditlenku węgla oraz z toksycznego amoniaku pochodzącego z przemian aminokwasów białkowych;
hydrologiczny cykl, obieg wody w przyrodzie, krążenie wody w przyrodzie,
zamknięty cykl obiegu wody w przyrodzie zachodzący dzięki energii cieplnej Słońca oraz sile ciężkości, które sprawiają, że woda przemieszcza się ciągle między atmosferą, hydrosferą i litosferą;
Metona cykl, cykl księżycowy,
okres obejmujący 19 lat, wprowadzony do rachuby czasu w Atenach 433 p.n.e. przez reformatora kalendarza, greckiego astronoma Metona;
ekon. modyfikowanie przebiegu cyklu koniunkturalnego przez sprawujących władzę polityków, mające na celu ożywienie gospodarki w okresie przedwyborczym w celu zyskania poparcia wyborców;
diplontyczny cykl, cykl diplobiontyczny,
bot. cykl rozwojowy rośliny, w którym występują 2 organizmy — diploidalny rozwijający się z zygoty i — haploidalny rozwijający się z zarodników;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia