cykl

Encyklopedia PWN

okres od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia;
okres, po którego upływie, dni tygodnia przypadają na te same dni miesiąca;
okresowe zmiany na powierzchni i w atmosferze Słońca, wywołane wynurzaniem się pola magnet. z jego wnętrza, któremu towarzyszy zwiększona aktywność słoneczna;
okres, po którego upływie, powtarzają się daty Wielkanocy i świąt ruchomych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia