cykl

Encyklopedia PWN

ekon. teoria handlu zagranicznego sformułowana 1966 przez R. Vernona;
geomorfologiczny cykl, cykl denudacyjny,
cykl przemian i rozwoju rzeźby jakiegoś obszaru pod wpływem czynników rzeźbotwórczych, które przeważnie prowadzą do obniżenia wyniosłości na powierzchni Ziemi (denudacja).
Krebsa cykl, cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych, duży cykl Krebsa,
kołowy, wieloetapowy ciąg reakcji enzymatycznych, katalizowanych głównie przez oksydoreduktazy, przebiegający w mitochondriach u organizmów eukariotycznych i w cytoplazmie u organizmów prokariotycznych;
pentozowy cykl, cykl fosforanów pentoz, cykl pentozofosforanowy, szlak heksozomonofosforanowy,
szlak enzymatycznej degradacji glukozy, alternatywny do glikolizy;
Carnota cykl, obieg Carnota,
fiz. jeden z obiegów termodynamicznych (termodynamiczny obieg).
fizjol. zespół cyklicznie zachodzących zmian umożliwiających jajeczkowanie, zapłodnienie i implantację zarodka w organizmie samic większości ssaków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia