cykl

Encyklopedia PWN

geol. powtarzające się czasowe następstwo warstw osadu lub skał osadowych, a także cech osadów, np. warstwowania, spowodowane cyklicznie zmieniającymi się warunkami panującymi w środowisku sedymentacji lub poza nim.
fizjol. okres pracy serca;
ekon. teoria występowania długich, kilkudziesięcioletnich cyklów koniunkturalnych (→ długich fal teoria).
krążenie pierwiastków chemicznych między środowiskiem nieożywionym (abiotycznym) a materią organiczną (żywą i martwą);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia