cykl

Encyklopedia PWN

bot. cykl rozwojowy z przemianą pokoleń u roślin, charakteryzujący się taką przemianą faz jądrowych, w której mejoza zachodzi w zygocie, a sporofit i gametofit są haploidalne (haploidalność) oraz tworzą wspólne ciało wegetatywne;
geol. cykl obrazujący następstwo procesów tektonicznych prowadzących do powstawania, rozwoju i zaniku oceanów.
cykl średniowiecznych poematów bizantyńskich, Dijenis Akritas.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia