cykl

Encyklopedia PWN

bot. cykl fizjologiczny zachodzący w błonach tylakoidowych chloroplastów roślin zielonych (fotosyntetyzujących), polegający na odwracalnej przemianie ksantofilu — wiolaksantyny w zeaksantynę poprzez anteraksantynę, będący naturalną ochroną roślin przed nadmiernym oświetleniem.
cykl płciowy samic niektórych naczelnych, w tym człowieka, związany z czynnością jajnika;
orogeniczny cykl, cykl górotwórczy,
geol. sekwencja procesów geologicznych obejmująca utworzenie basenu sedymentacyjnego, gromadzenie się osadów w basenie, ich sfałdowanie, wypiętrzenie powstałego orogenu, a następnie jego denudację.
sekwencja procesów (np. reakcji chem., przejść fazowych) zaczynająca się i kończąca w tym samym stanie termodynamicznym (tzw. proces kołowy), której jednym z etapów jest utworzenie kryształu z jonów w fazie gazowej;
ciąg następujących po sobie zjawisk geol., pozostających we wzajemnym związku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia