polityczny cykl koniunkturalny
 
Encyklopedia PWN
polityczny cykl koniunkturalny,
ekon. modyfikowanie przebiegu cyklu koniunkturalnego przez sprawujących władzę polityków, mające na celu ożywienie gospodarki w okresie przedwyborczym w celu zyskania poparcia wyborców;
teoretyczną podstawą politycznego cyklu koniunkturalnego jest teoria J.M. Keynesa, stosowanymi zaś narzędziami instrumenty polityki makroekonomicznej: np. ekspansywna polityka monetarna może spowodować obniżenie stóp procentowych, to zaś zwiększyć inwestycje i obniżyć poziom bezrobocia; następstwem tego rodzaju działań jest pogorszenie stanu koniunktury po wyborach; występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego jest kwestionowane przez wielu ekonomistów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia