chemiczny

Encyklopedia PWN

towarzystwo naukowe,
powinowactwo chemiczne, powinowactwo reakcji chemicznej,
wielkość termodynamiczna określająca zdolność układu substancji do przereagowania w określonym kierunku w danych warunkach;
parametr widmowy stosowany w spektroskopii cząsteczkowej (molekularnej), gł. w spektroskopii jądrowego rezonansu magnet. (NMR) i spektroskopii fotoelektronowej;
zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza substancjami chem. stanowiącymi groźbę zatruć ludzi i zwierząt;
dział termodynamiki chemicznej zajmujący się właściwościami układów, które osiągnęły stan równowagi chemicznej;
inżynieria chemiczna i procesowa, dawniej inżynieria chemiczna,
nauka techn., która korzystając z metod i wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, a także ekonomii, zajmuje się procesami, w których ulegają zmianie skład i/lub właściwości materii, w wyniku przemian natury chem., biochem. lub fizykochemicznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia