Polskie Towarzystwo Chemiczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCh, PTChem),
towarzystwo naukowe,
założone 1919; zadaniem PTCh jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i ich upowszechnianie, popularyzacja osiągnięć przemysłu chemicznego; duży wkład w rozwój PTCh wnieśli m.in.: L. Marchlewski, J. Zawidzki, W. Świętosławski, I. Mościcki; praca PTCh skupia się w 20 oddziałach rozmieszczonych w głównych miastach uniwersyteckich w Polsce, w 27 specjalistycznych sekcjach; PTCh organizuje olimpiady chemiczne (od 1955); prowadzi muzeum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; wydawca czasopism: „Polish Journal of Chemistry”(1978–2009; początkowo — od 1921 — pod nazwą „Roczniki Chemii”), „Wiadomości Chemiczne” (od 1947) oraz „Chemical Analysis” (2000–09; początkowo — od 1956 — pod nazwą „Chemia Analityczna”); od 1991 PTCh wydaje także biuletyn „Orbital”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia