chemiczny

Encyklopedia PWN

gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z).
placówka nauk.-badawcza powstała 1922 we Lwowie z przekształcenia Inst. Badań Nauk. i Techn. „Metan” (zał. 1916 przez I. Mościckiego), 1926 przeniesiona do Warszawy;
substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
umowny zapis jakościowego i ilościowego składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli chemicznych.
dawkomierz, w którym detektorem promieniowania jest substancja chemiczna zmieniająca swe właściwości optyczne, wskutek zachodzących reakcji chemicznej, proporcjonalnie do wielkości dawki promieniowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia