chemiczny

Encyklopedia PWN

miara liczności materii odpowiadająca względnej ilość substancji (związku, pierwiastka) biorącej udział w danej reakcji chem.;
czujnik chemiczny, sensor chemiczny,
urządzenie służące do przekształcenia informacji chem. na użyteczny sygnał pomiarowy;
detektor, w którym do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje się zmiany w składzie chemicznym substancji pod wpływem tego promieniowania.
substancja stosowana w praktyce laboratoryjnej — w syntezie lub w analizie chem. w celu spowodowania przebiegu określonej reakcji chemicznej;
wielkość określająca udział składnika w potencjale termodynamicznym fazy;
chemiczna obróbka włókna, chemiczna technologia włókna, wykończalnictwo wyrobów włókienniczych,
procesy, gł. fizykochemiczne (np. pranie, barwienie, spilśnianie, dekatyzowanie), chem. (np. bielenie), ale również mech. (np. strzyżenie, drapanie, ścieranie), którym poddaje się surowe (niewykończone) włókna i wyroby włókiennicze: przędze, tkaniny, dzianiny i przędziny, z różnych rodzajów włókien naturalnych i chemicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia