odczynnik chemiczny
 
Encyklopedia PWN
odczynnik chemiczny,
substancja stosowana w praktyce laboratoryjnej — w syntezie lub w analizie chem. w celu spowodowania przebiegu określonej reakcji chemicznej;
jako o.ch. są stosowane czyste związki, mieszaniny związków, najczęściej w postaci roztworów, gł. wodnych; odczynniki, które reagują z określonym jonem, cząsteczką lub rodnikiem, wytwarzając charakterystyczny produkt (np. osad, barwny związek), służą do wykrywania, oznaczania i rozdzielania składników próbki; odczynnik analityczny może reagować w ściśle określonych warunkach doświadczalnych w sposób charakterystyczny tylko z jednym jonem, do którego wykrycia lub oznaczenia jest przeznaczony (odczynnik specyficzny), z kilkoma określonymi jonami (odczynnik selektywny) lub z jonami tzw. grupy analitycznymiodczynnik grupowy). O.ch muszą spełniać określone wymagania dotyczące np. czystości, zawartości niektórych zanieczyszczeń; na tej podstawie są klasyfikowane jako odczynniki do syntez, do analizy, odczynniki o czystości chromatograficznej, opt., chiralnej i in.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia