algebraicznej

Encyklopedia PWN

Roth
[roŧ]
Klaus Friedrich, ur. 29 X 1925, Wrocław, zm. 10 XI 2015, Inverness (W. Brytania),
matematyk brytyjski;
rozety
[fr. < łac.],
mat. krzywe płaskie, których równania we współrz. biegunowych r, φ mają postać r = a sin lub r = a cos (ak — stałe liczby);
mat. w najprostszym przypadku równania całkowe postaci: oraz f(x) − λ, gdzie funkcje K(x, y) (tzw. jądro równania całkowego) i g(x) są funkcjami danymi, a f oznacza funkcję niewiadomą;
mat. wyrażenie postaci f(x) = g(x), gdzie f i g są funkcjami określonymi w pewnym zbiorze A, o wartościach w zbiorze B, a x oznacza niewiadomą lub zbiór niewiadomych.
równanie dwukwadratowe, równanie bikwadratowe,
mat. równanie algebraiczne postaci ax4 + bx 2 + c = 0, gdzie a, b, c — współczynniki (a ≠ 0);
mat. równanie algebraiczne postaci axnb = 0, gdzie a, b — elementy ustalonego ciała K;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia