algebraicznej

Encyklopedia PWN

mat. równanie algebraiczne postaci ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0);
mat. równanie algebraiczne postaci ax3 + bx2 + cx + d = 0 (a ≠ 0);
Ruffini Paolo, ur. 22 IX 1765, Valentano, zm. 10 V 1822, Modena,
wł. matematyk, lekarz i filozof;
mat. wyznacznik macierzy o n + m wierszach i kolumnach, określony dla wielomianów f(x) = anxn + ... + a1x + a0 i g(x)=bmxm + ... + b1x + b0 wzorem: R(f, g) = , w którym wolne miejsca są wypełnione zerami;
Serre
[ser]
Jean-Pierre, ur. 15 IX 1926, Bages,
matematyk francuski;
Steinitz
[sztạinıc]
Ernst, ur. 13 VI 1871, Siemianowice (niem. Laurahütte), zm. 29 IX 1928, Kilonia,
matematyk niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia