algebraicznej

Encyklopedia PWN

mat. dział matematyki obejmujący metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych, a także różniczkowo-całkowych, polegające na algebraizacji rozwiązywanego równania lub układu równań;
Picard
[pikạ:r]
Charles Émile, ur. 24 VII 1856, Paryż, zm. 11 XII 1941, tamże,
matematyk francuski;
mat. rozwiązanie równania; każda liczba x spełniająca warunek f(x) = 0, gdzie f jest ustaloną funkcją f: ℝ → ℝ, np. wielomianem;
mat. pojęcie algebraiczne: liczba rzeczywista (lub zespolona) a wyraża się przez p. nad ciałem ℚ liczb wymiernych, gdy można ją otrzymać z pewnego skończonego zbioru liczb wymiernych poprzez działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i pierwiastkowania.
Pietrowski Iwan G., ur. 18 I 1901, Siewsk (obwód briański), zm. 15 I 1973, Moskwa,
matematyk rosyjski;
mat. dwuwymiarowa miara;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia