algebraicznej

Encyklopedia PWN

Mostowski Andrzej Stanisław, ur. 1 XI 1913, Lwów, zm. 22 VIII 1975, Vancouver,
matematyk i logik;
Neumann
[nọiman]
Carl Gottfried, ur. 7 V 1832, Królewiec, zm. 27 III 1925, Lipsk,
syn Franza Ernsta, matematyk niemiecki;
neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
mat. wyrażenie algebraiczne, w którym występują pierwiastki, np. .
Noether
[nọ̈:tər]
Max, ur. 24 IX 1844, Mannheim, zm. 13 XII 1921, Erlangen,
ojciec Emmy Amalie, matematyk niemiecki;
nomografia
[gr.],
dział matematyki stosowanej, poświęcony konstruowaniu nomogramów, czyli teoretycznie dokładnym metodom graficznego rozwiązywania równań;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia