algebraicznej

Encyklopedia PWN

zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań nieobarczonych błędami systematycznymi;
Quillen
[kuı̣lən]
Daniel Grey, ur. 27 VI 1940, Orange (stan New Jersey),
matematyk amerykański;
rachunek różnicowy, rachunek różnic skończonych,
dział matematyki zapoczątkowany przez I. Newtona znajdujący szerokie zastosowanie w metodach obliczeniowych (numerycznych) związanych z układaniem tablic mat., rozwiązywaniem przybliżonym równań algebraicznych, całkowych, różniczkowych, różniczkowo-całkowych, różnicowych, z aproksymacją itp.
mat. teoria badająca homomorfizmy struktur algebraicznych w struktury przekształceń innych struktur.
Rolle
[rol]
Michel, ur. 21 IV 1652, Ambert (Owernia), zm. 8 XI 1719, Paryż,
matematyk francuski;
Rosenblatt Alfred, ur. 22 VI 1880, Kraków, zm. 7 VII 1947, Lima,
matematyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia