poprawność przyrządu pomiarowego
 
Encyklopedia PWN
poprawność przyrządu pomiarowego,
zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań nieobarczonych błędami systematycznymi;
charakteryzowana przez błąd poprawności (algebraiczną sumę błędów systematycznych wskazań w określonych warunkach użytkowania).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia