pole powierzchni
 
Encyklopedia PWN
pole powierzchni,
mat. dwuwymiarowa miara;
pole powierzchni prostych figur i brył geometrycznych oblicza się z łatwych do wyprowadzenia wzorów algebraicznych; np. pole powierzchni prostokąta Sp = a · b (a, b — boki prostokąta), pole powierzchni koła Sk = πr2 (r — promień koła, π ≈ 3,14), pole powierzchni kuli Sku = 4πr2 (r — promień kuli); jednostką pola powierzchni w układzie SI jest metr kwadratowy (m2).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia