hektar
 
Encyklopedia PWN
hektar
[gr.-łac.],
ha,
jednostka powierzchni; legalna, nie należąca do układu SI;
1 ha = 1 hm2 = 104 m2; służy do wyrażania powierzchni gruntów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia