algebraicznej

Encyklopedia PWN

mat. liczba rzeczywista b w zapisie algebraicznym liczby zespolonej a + bi;
van’t Hoff
[want họf]
Jacobus Hendricus Wymowa, ur. 30 VIII 1852, Rotterdam, zm. 1 III 1911, Steglitz k. Berlina,
chemik holenderski.
Viète
[wjet]
François Wymowa, Franciscus Vieta, ur. 1540, Fontenay-le-Comte (dep. Vendée), zm. 23 II 1603, Paryż,
francuski matematyk, z zawodu adwokat;
Waerden
[wạ:rdən]
Bartel Leendert van der, ur. 2 II 1903, Amsterdam, zm. 12 I 1996, Zurych,
matematyk holenderski;
Waring
[uẹərıŋ]
Edward, ur. 1734, Old Heath k. Shrewsbury (hrab. Shropshire), zm. 15 VIII 1798, Pontesbury (tamże),
matematyk angielski, z zawodu lekarz;
Wojewodski Władimir, Vladimir Voevodsky, ur. 4 VI 1966, Moskwa, zm. 30 IX 2017, Princeton,
matematyk ros.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia