Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

uporządkowany zbiór jednostek miar (podstawowych i pochodnych), określonych zgodnie z regułami przyjętymi w danym układzie wielkości fizycznych.
Waals Johannes Diderik van der, ur. 23 X 1837, Lejda, zm. 8 III 1923, Amsterdam,
fizyk holenderski;
warstwa przyścienna, warstwa graniczna,
fiz. cienka warstwa płynu bezpośrednio przylegająca do powierzchni opływanego ciała stałego (ścianki);
fiz. warunki ograniczające dowolność zmiany współrzędnych (lub ich pochodnych względem czasu) układu fiz. (mech., elektr., termodynamicznego i in.).
fiz. termodynamiczne równanie stanu dla cieczy lub gazu opisywanego klasycznie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia