Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

fiz. nietrwały stan równowagi termodynamicznej cieczy w temperaturze powyżej temperatury wrzenia pod danym ciśnieniem.
przemiana fazowa, przejście fazowe,
fiz. przejście substancji z jednej fazy w inną;
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
Ptak Władysław, ur. 17 IV 1920, Wieliczka k. Krakowa, zm. 14 IV 1990, Kraków,
metalurg;
fiz. punkt na wykresie fazowym, któremu odpowiada stan równowagi termodynamicznej 3 faz substancji jednoskładnikowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia