warstwa przyścienna
 
Encyklopedia PWN
warstwa przyścienna, warstwa graniczna,
fiz. cienka warstwa płynu bezpośrednio przylegająca do powierzchni opływanego ciała stałego (ścianki);
prędkość przepływu płynu w w.p. jest zmienna (na ściance równa zeru), a siły lepkości i bezwładności działające na elementy płynu są porównywalne; poza tą warstwą wpływ lepkości może być pomijany. Grubość warstwy przyściennej jest zwykle zmienna wzdłuż powierzchni opływanego ciała; przepływ w warstwie przyściennej może być laminarny lub turbulentny. W naddźwiękowych opływach ciał wyróżnia się także warstwę przyścienną termiczną, w której są uwzględniane procesy termodynamiczne (np. wymiana ciepła między ścianką a gazem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia